Jeżeli chcesz dodać nowe konto, prosimy o wybranie jego typu.

Konto turysty.

Zarejestruj się na koncie turysty aby miejc nieograniczony dostęp do tworzenia wycieczek i przeglądania lokali.


  • Poznaj nowych znajomych
  • Dodawaj i wyszukuj wycieczki
  • Przeglądaj obiekty i trasy
  • Zakładaj grupy
  • Dodawaj obiekty

Konto właściciela obiektu.

Dodaj swój obiekt turystyczny do systemu, zarządzaj nim. Konto właściciela oprócz narzędzi przeznaczonych do zarządzania obiektami turystycznymi ma wszystkie funkcjonalności konta turysty.

  • Dodaj i zarządzaj swoim obiektem
  • Korzystaj z newslettera
  • Promuj swój obiekt
  • Docieraj do nowych klientów
  • Korzystaj z naszych technik prezentacji obiektu