Informacje ogólne.

 
1.Administratorem Serwisu jest Biz-Net z siedzibą w Modlnicy, Cegielniana 39, Numer Identyfikacji Podatkowej NIP: 9211605093,
 
2.Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
 
a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
 
b. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
 

Informacje w formularzach:

 
1.Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 
2.Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 
3.Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 
4. Dane podane w formularzu są jedynie przetwarzane w celu wynikającym z funkcji Dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w formularzach rejestracyjnych przetwarzane będą przez Administratora w celach realizacji usług świadczonych w Serwisie oraz w prawnie usprawiedliwionych celach Administratora. Nadto za odrębną zgodą, dane osobowe mogą być przetwarzane w innych celach objętych zgodą użytkownika, np. w celach marketingowych, w tym na potrzeby przesyłania informacji handlowych Administratora i jego kontrahentów. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących Administratorami domen serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Administrator Serwisu w tym zakresie współpracuje.
 
5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych i ich poprawiania. 
 
Dostęp do danych w celu ich poprawienia możliwy jest poprzez kontakt e-mailowy na adres: 
kontakt@turystyczno.pl.
 
6. Administrator nie dokonuje obrotu danymi osobowymi użytkowników Serwisu i nie przekazuje ich odbiorcom danych bądź innym osobom, bez zgody użytkownika. 
 
7.Przetwarzane przez Administratora dane osobowe użytkowników Serwisu mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa. 
 
8. Administrator gromadzi informacje pozyskiwane automatycznie, w postaci IP komputerów użytkowników odwiedzających Serwis i korzystających z usług świadczonych w ramach Serwisu. Informacje te służą administrowaniu Serwisem, przygotowaniu statystyk odwiedzin stron Serwisu, ustaleniu poziomu funkcjonalności stron Serwisu. Pozyskanych w ten sposób informacji Administrator nie wykorzystuje w celu dokonania identyfikacji danych osobowych użytkowników.