Proszę czekać

/miejsce_na_wycieczke/beskid_slaski_2/trzy_kopce_wislanskie_77.html
(0)
odwiedziło
(0)
chce odwiedzić
(0)
poleca

Trzy Kopce Wiślańskie

Jest to niewielki szczyt o wysokości 810 m n.p.m. położony w paśmie Równicy w Beskidzie Śląskim. Na szczycie znajduje się prywatne schronisko „Telesforówka” z bazą gastronomiczną. Ze szczytu rozpościera się rozległa panorama z widokiem na Skrzyczne (1257 m n.p.m.), Kotarz (974 m n.p.m.), Grabową (905 m n.p.m.), grzbiet Starego Gronia, osiedle Świniorka (ok. 700 m n.p.m.), Orłową (813 m n.p.m.), Równicę (884 m n.p.m.) i Czantorię (995 m n.p.m.).

 
 
/miejsce_na_wycieczke/beskid_slaski_2/tul_78.html
(0)
odwiedziło
(0)
chce odwiedzić
(0)
poleca

Tuł

Jest to niewielki szczyt o wysokości 621 m n.p.m. położony na Pogórzu Cieszyńskim w Paśmie Czantorii w Beskidzie Śląskim. Panuje tutaj specyficzny mikroklimat sprzyjający rozwojowi roślin o dużej wartości przyrodnicze. Na Tule i w najbliższej okolicy naukowcy zanotowali 923 gatunki roślin, wśród nich wiele gatunków rzadkich i chronionych.Badania wykopaliskowe w latach 90- tych XX wieku na szczycie góry Tuł doprowadziły do okrycia śladów osadnictwa z okresu prehistorycznego - osady kultury łużyckiej ze schyłku epoki brązu i początków epoki żelaza. Na podstawie badań archeologicznych naukowcy stwierdzili, iż to jedna z największych (szacowana na 3 ha gdzie zamieszkiwało do 150 osób)i najwyżej położona osada łużycka na terenie Karpat.

 
 
/miejsce_na_wycieczke/beskid_slaski_2/tyniok_79.html
(0)
odwiedziło
(0)
chce odwiedzić
(0)
poleca

Tyniok

Jest to niewielki szczyt dwuwierzchołkowy o wysokości wyższego, zachodniego wierzchołka 892 m n.p.m. niższy, wschodni wierzchołek ma wysokość 890 m n.p.m. Szczyt należy do Beskidu Śląskiego. Nazwa pochodzi od tyniny – listew ciosanych siekierą z świerkowego kloca, służących pasterzom do wyplatania przęsła płotów do koszarowania owiec. Dawna - Rdzawka nawiązuje do rdzawej barwy ziemi, wywołanej obecnością licznych związków żelaza. 

 
 
/miejsce_na_wycieczke/beskid_slaski_2/wielka_cisowa_80.html
(0)
odwiedziło
(0)
chce odwiedzić
(0)
poleca

Wielka Cisowa

Jest to niewielkie wzniesienie o wysokości 878 m n.p.m. całkowicie bezleśne, dość rozległe. Położone w grzbiecie Błatniej, w Paśmie Baraniej Góry w północnej części Beskidu Śląskiego. Na stoku w kierunku Błatniej funkcjonuje obecnie prywatna baza noclegowo - gastronomiczna „Ranczo U Dorotki”. Grzbietem Wielkiej Cisowej biegnie szlak turystyczny z Jasienicy na Błatnią. Południowym zboczem biegnie szlak z Brennej na Błatnią.

 
 
/miejsce_na_wycieczke/beskid_slaski_2/wielka_czantoria_81.html
(0)
odwiedziło
(0)
chce odwiedzić
(0)
poleca

Wielka Czantoria

Jest to szczyt o wysokości 995 m n.p.m., stanowiący najwyższe wzniesienie Pasma Czantorii w Beskidzie Śląskim. Jednocześnie jest szczytem granicznym między Polską a Czechami a także najwyższym szczytem czeskiej części Beskidu Śląskiego. Czantoria stanowi popularne miejsce dla turystów pieszych i narciarzy. Na położoną poniżej szczytu Polanę Stokłosica dociera kolej linowa krzesełkowa z Ustronia Polany, gruntownie zmodernizowana w 2007 roku. Ze szczytu Czantorii rozpościera się rozległa Panorama.  Na zboczu góry, kilkaset metrów na zachód od szczytu, znajduje się czeskie schronisko turystyczne na Czantorii. Przez Czantorię Wielką przebiegają liczne szlaki turystyczne, na Soszów Wielki, Czantorię Małą, Stożek i Tuł oraz do Ustronia. Przez szczyt przebiega Główny Szlak Beskidzki.

 
 
Strona 14 z 16 stron.