Proszę czekać

/miejsce_na_wycieczke/beskid_makowski_467/gachowizna_481.html
(0)
odwiedziło
(0)
chce odwiedzić
(0)
poleca

Gachowizna / Gachów Groń

Jest to szczyt należący do pasma Pewelskiego w Beskidzie Makowskim (Średnim) zlokalizowany pomiędzy Uboczą i Kocońką. Wznosi się na wysokość 758 m n.p.m. masyw jest bezleśny w całości pokryty polami uprawnymi.

 
 
/miejsce_na_wycieczke/beskid_makowski_467/groby_482.html
(0)
odwiedziło
(0)
chce odwiedzić
(0)
poleca

Groby

Jest to niewielkie wzgórze należące do Beskidu Makowskiego wznoszące się ponad wsią Harbutowice. Na szczycie umieszczony jest krzyż.  W lesie Groby została stoczona historyczna potyczka pomiędzy 1200 konfederatami barskimi a żołnierzami rosyjskimi w liczbie 4500.

 
 
/miejsce_na_wycieczke/beskid_makowski_467/pekalowka_483.html
(0)
odwiedziło
(0)
chce odwiedzić
(0)
poleca

Gronik / Pękalówka

Jest to niewielki szczyt należący do masywu Kotoń w Beskidzie Makowskim. Wznosi się na wysokość 839 m n.p.m. Jest to szczyt zwornikowy dla dwóch grzbietów opadających z niego w przeciwne strony. Wierzchołek Gronika jest zalesiony, ale część opadających z niego grzbietów jest bezleśna.

 
 
/miejsce_na_wycieczke/beskid_makowski_467/gron_766_484.html
(0)
odwiedziło
(0)
chce odwiedzić
(0)
poleca

Groń (766 m n.p.m.)

To całkowicie porośnięty lasem (za wyjątkiem stoku wschodniego) szczyt o wysokości 766 m n.p.m. wznoszący się w paśmie Koskowej Góry w Beskidzie Makowskim (Średnim).

 
 
/miejsce_na_wycieczke/beskid_makowski_467/gron_687_485.html
(0)
odwiedziło
(0)
chce odwiedzić
(0)
poleca

Groń (687 m n.p.m.)

Jest to szczyt wznoszący się w Paśmie Pewelskim w Beskidzie Makowskim (Średnim). Zlokalizowany pomiędzy Wajdowym Groniem (677 m n.p.m.) a  Matysiakowym Groniem (680 m n.p.m.).

 
 
Strona 3 z 12 stron.